Giày đen Daytona Evo Voltex GTX

daytona_evovoltex_boot_black

Daytona Evo Voltex GTX – Đen

LƯU Ý Cỡ 38-40 & 48 là thứ tự đặc biệt và chịu một sự chậm trễ 3-4 tuần.

Các Daytona Evo Voltex GTX khởi động nhẹ kết hợp các khái niệm Daytona giày bên trong và bên ngoài riêng biệt. Việc khởi động bên trong chứa các bộ giáp chính và bảo vệ cứng, bao gồm màng chống thấm nước Gore-Tex. Điều này sau đó được phủ bằng các khởi động bên ngoài làm bằng da bò có bảo vệ chưa nhiều.

Continue reading Giày đen Daytona Evo Voltex GTX

Giày đen bạc Daytona Evo Voltex GTX

daytona_evovoltex_boot_black-silver

Daytona Evo Voltex GTX – Black / Silver

LƯU Ý Cỡ 38-40 & 48 là thứ tự đặc biệt và chịu một sự chậm trễ 3-4 tuần.

Các Daytona Evo Voltex GTX khởi động nhẹ kết hợp các khái niệm Daytona giày bên trong và bên ngoài riêng biệt. Việc khởi động bên trong chứa các bộ giáp chính và bảo vệ cứng, bao gồm màng chống thấm nước Gore-Tex. Điều này sau đó được phủ bằng các khởi động bên ngoài làm bằng da bò có bảo vệ chưa nhiều.

Continue reading Giày đen bạc Daytona Evo Voltex GTX